از تهران به

آبادان
353,800
امیدیه
301,000
اهواز
1,096
یزد
231,600
بندرعباس
337,000
بوشهر
344,000
گرگان
305,000
قشم
334,200
اصفهان
321,000
ایلام
481,890
IMQ
291,000
کیش
1,000
کرمانشاه
300,700
لامرد
371,500
مشهد
216,600
ماهشهر
601,000
عسلویه
246,000
شیراز
295,000
تبریز
255,400
زاهدان
375,400
چابهار
344,000

از مشهد به

آبادان
461,600
اهواز
401,000
یزد
373,400
بغداد
1,301,000
بوشهر
433,000
دوشنبه
2,431,000
قشم
553,000
همدان
534,500
اصفهان
353,800
زنجان
308,200
کیش
351,000
کرمانشاه
471,400
لاهور
1,581,000
مسقط
1,747,000
نجف
1,618,000
ارومیه
404,750
عسلویه
898,000
رشت
423,400
ساری
314,600
شیراز
1,000
تبریز
365,800
تهران
301,000
زاهدان
308,200
چابهار
362,000

از کیش به

اهواز
442,000
بندرعباس
226,400
اصفهان
271,000
کرمان
431,000
کرمانشاه
401,000
مشهد
116,200
رشت
501,000
ساری
432,200
شیراز
292,000
تبریز
332,200
تهران
421,000

از اهواز به

اصفهان
330,800
کیش
442,000
مشهد
97,000
تهران
155,700

از اصفهان به

اهواز
393,000
کیش
451,000
مشهد
332,200
عسلویه
344,000
ساری
275,400
تهران
286,000

از شیراز به

دبی
1,301,000
کیش
282,300
مسقط
1,262,000
مشهد
308,200
عسلویه
246,000
تهران
327,400